Ενημερώνουμε τους φορείς που απασχολούν εργαζόμενους στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ και απογράφονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου τα εξής: το προσωπικό αυτό εισάγεται με την εργασιακή σχέση «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ», η οποία δεν απαιτεί την συμπλήρωση εγκριτικής απόφασης στην εφαρμογή της απογραφής και την κατηγορία προσωπικού «ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ».

Επισημαίνεται ότι οι προσλαμβανόμενοι μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ δεν απογράφονται στις περιπτώσεις που υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί της καταβολής των αποδοχών τους από τον Ο.Α.Ε.Δ. (π.χ. ωφελούμενοι του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»). 

Εγκύκλιος

Πλέον είναι διαθέσιμη στους Διευθυντές Προσωπικού των Φορέων αναφορά που περιέχει την λίστα των υπαλλήλων και την κατάσταση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Η αναφορά είναι διαθέσιμη μέσω της μικροεφαρμογής «Στατιστικά» και περιέχει όλους τους υπαλλήλους προς αξιολόγηση όπως καταχωρήθηκαν από την Διεύθυνση Προσωπικού, αν υπέβαλαν και πότε την φόρμα αξιολόγησης τους, τα στοιχεία των αξιολογητών και την κατάσταση αξιολόγησης από τον Α αξιολογητή.

Την Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018 ξεκίνησε η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων από τον Αξιολογητή Α’ και λήγει την Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης από τον Α' αξιολογητή στον Β' αξιολογητή.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο

Με την απόφαση (ΦΕΚ 2271/Β'/15-6-2018) παρατείνεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων της. Η παράταση δίνεται λόγω της αυξημένης συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων στην διαδικασία της Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης.

Με την Υπουργική Απόφαση το χρονικό διάστημα και οι επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 καθορίζονται ως εξής:

- Από 4/6/2018 έως 18/6/2018 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλλει αρμοδίως.

- Από 20/6/2018 έως 4/7/2018 ο α’ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλλει αρμοδίως.

- Από 6/7/2018 έως 20/7/2018 ο β’ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλλει αυτή αρμοδίως.

Απόφαση - ΦΕΚ 2271/Β'/15-6-2018

b mitroo
b organogrammata
b perigrammata
b kinitikotita
b aksiologisi

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο

b mitroo login

b api
b statistics

logo ypourgeio